etapy projektu / Etap wdrożenia

X 2014 - XII 2014

Zasadnicze działania upowszechniające i włączające:

  • druk zwalidowanego produktu finalnego,

  • nagranie DVD z kursami, dystrybucja w grupach,

  • dystrybucja w grupach docelowych projektu,

  • konferencja upowszechniająca,

  • seminaria dla grup odbiorców,

  • promowanie produktu wśród lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli pracodawców, publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia.