etapy projektu / Etap wdrożenia

VI 2014 - VII 2014

Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego

  • bieżąca analiza wyników testowania produktu finalnego,

  • ew. działania korygujące