etapy projektu / Etap wdrożenia

X 2013 - V 2014

Wdrożenie modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych:

  • spotkania robocze przedstawicieli publicznych i niepublicznych z instytuacjami rynku pracy,

  • wspólna organizacja seminariów dla pracodawców (promocja zatrudnienia osób Głuchych),

  • badania rynku,

  • wzmocnienie działań aktywizujących grupę odbiorców i poszukiwania potencjalnych ofert pracy,

  • wspólne działania w zakresie stworzenia i bieżącej aktualizacji portalu dla osób niesłyszących,

  • przygotowanie raportu nt. sytuacji i możliwości aktywizacji Głuchych