etapy projektu / Etap przygotowawczy

V 2012 - VIII 2012

Wstępne działania upowszechniające oraz opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego

 • Opracowanie wersji testowej:

  • programów szkoleń tradycyjnych w PJM "Język polski jako język obcy" oraz "Społeczna aktywność" (na bazie badań diagnostycznych projektu,
  • programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe osób Głuchych,
  • programu szkolenia PJM dla trenerów,
  • programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudnić osoby Głuche
  • poradnika trenera osób Głuchych
  • słownika PJM w formie zapisu DVD
  • koncepcji portalu dla osób Głuchych zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń grupy odbiorców
  • modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych

 • Utworzenie studia nagrań