etapy projektu / Etap przygotowawczy

I 2012 - VI 2012

Pogłębiona diagnoza problemu i przygotowanie kadry szkoleniowców

 • Wykorzystanie danych pierwotnych:
  • ankietowanie i wywiady zogniskowane w grupie odbiorców
  • seminarium wyjazdowe, badania fokusowe w grupie użytkowników

 • Wykorzystanie danych wtórnych:
  • desk research;
  • propozycje sprawdzonych rozwiązań w krajach UE
  • interaktywne modele niepełnosprawności

 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z PJM dla grupy trenerów