etapy projektu / Etap wdrożenia

XI 2012 - VI 2013

I faza testowania produktu i opracowanie narzędzi
e-learningowych:

  • rekrutacja grupy odbiorców,

  • organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka polskiego i zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo,

  • organizacja i przeprowadzenie szkoleń testowych w wersji tradycyjnej podnoszących kompetencje zawodowe i kluczowe,

  • opracowanie 10 kursów e-learningowych,

  • rekrutacja pracowników instytucji rynku pracy,

  • organizacja i przeprowadzenie szkoleń z podstaw języka migowego.