etapy projektu / Etap przygotowawczy

VI 2012 - VIII 2012

Wstępne działania upowszechniające, oraz opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego:

  • seminaria dla instytucji rynku pracy, pracodawców, trenerów osób dorosłych,

  • konsultacje z grupami docelowymi projektu,

  • przygotowanie materiałów promujących produkt.