etapy projektu / Etap wdrożenia

XII 2012 - V 2014

Analiza wyników testowania:

  • bieżąca analiza wyników testowania produktu finalnego,

  • ew. działania korygujące.