etapy projektu / Etap wdrożenia

X 2013 - V 2014

Modyfikacja produktu i II faza testowania w grupach docelowych

  • wprowadzenie korekt po I etapie testowania,

  • rekrutacja grupy odbiorców,

  • organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka polskiego i zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo (modyfikacja po I fazie),

  • rekrutacja pracowników z jednostek sektora finansów publicznych,

  • organizacja i przeprowadzenie szkoleń z podstaw języka migowego (po weryfikacji i modyfikacji po I fazie)