etapy projektu / Etap wdrożenia

VII 2013 - IX 2013

Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego

  • bieżąca analiza wyników testowania produktu finalnego,

  • ew. działania korygujące