etapy projektu / Etap wdrożenia

VII 2014 - IX 2014

Opracowanie i walidacja ostatecznej wersji produktu finalnego