aktualności

30.09.2013 r.
Debata "Czy język migowy to język obcy?"

W dniu 25.09.2013 r. w Domu Europy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu w ramach projektu Europejski Dzień Języków odbyła się debata pod tytułem "Czy język migowy to język obcy?".

W debacie wzięli udział specjaliści związani ze środowiskiem osób niesłyszących:

  • Magdalena Żelazny-Stokłosa - reprezentantka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce;
  • dr Justyna Kowal - specjalista w dziedzinie lingwistyki migowej, znawca kultury Głuchych;
  • Barbara Pokorny - przewodnicząca Krajowej Rady Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
  • Katarzyna Pilarczyk - przedstawiciel Dobrych Kadr;
  • Ewa Dobrowolska - dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących;
  • Małgorzata Guzenda- surdopedagog, wychowawca w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących;
  • Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.

Debatę prowadziła redaktor Katarzyna Kaczorowska z Gazety Wrocławskiej.

Zdjęcia pochodzą ze strony Komisji Europejskiej

Debata poruszała bardzo ważne kwestie związane z relacją między językiem, a postrzeganiem świata, kulturą Głuchych, edukacją i zatrudnieniem osób słabosłyszących, niesłyszących i Głuchych. Zwrócono uwagę na coraz większą tendencję do likwidacji szkół specjalnych i wprowadzania szkół integracyjnych w praktyce często nieprzystosowanych do przyjęcia osób niesłyszących. Przedstawione zostały statystyki dotyczące liczby niepracujących osób niesłyszących zdolnych do pracy. Podjęto też temat likwidacji zakładów pracy chronionej. Podczas debaty przedstawione zostały również założenia projektu "Spróbujmy się zrozumieć", do których należy wypracowanie metod i narzędzi aktywizacji osób niesłyszących oraz próba znalezienia porozumienia między światami niesłyszących i słyszących poprzez zwiększenie świadomości i otwartości w środowisku osób słyszących, dając tym samym podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy. Debata ta stanowiła dobry początek w procesie tworzenia wśród osób słyszących świadomości odrębności językowo-kulturowej osób Głuchych, oraz ich pełnej przydatności i sprawności w funkcjonowaniu na rynku pracy.