aktualności

31.05.2013 r.
Bezpłatne szkolenie - "Asystent zawodowy osoby niesłyszącej"

Zapraszamy pracowników instytucji rynku pracy na bezpłatne szkolenie "Asystent zawodowy osoby niesłyszącej". Szkolenie obejmuje 60h dydaktycznych zajęć antydyskryminacyjnych i z podstaw języka migowego opracowanych i prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie kultury niesłyszących Polaków, z naciskiem na aspekt antydyskryminacyjny, międzykulturowy oraz interakcyjny (komunikacyjny). Kluczowym elementem programu szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania osoby niesłyszącej w słyszącym społeczeństwie oraz zwrócenie uwagi na punkty krytyczne w komunikacji między słyszącym pracodawcą a niesłyszącym pracownikiem. Poza niezbędną wiedzą na temat kultury Głuchych i komunikacji międzykulturowej uczestnicy szkolenia nabędą konkretne umiejętności skutecznego i niewykluczającego komunikowania się z osobami głuchymi w Polsce.


Informacje ogólne

Adresaci:

- przedstawiciele instytucji pośredniczących na rynku pracy - pracownicy urzędów pracy, biur pośrednictwa pracy, doradcy zawodowi, itp.


Planowane terminy szkolenia:

 • 10.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 12.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 15.06 w godzinach 10:00 - 15:30
 • 17.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 19.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 22.06 w godzinach 10:00 - 15:30
 • 24.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 26.06 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 29.06 w godzinach 10:00 - 15:30
 • 01.07 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 03.07 w godzinach 16:00 - 19:30
 • 06.07 w godzinach 10:00 - 15:30
 • 08.07 w godzinach 16:00 - 19:30

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą telefoniczną (71 343 77 74) lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY